دسته هنرمندان کره ای با ( 577 ) تصویر

۲NE1 گروه کره ای
۲NE1 گروه کره ای

1 Star امتیاز تصویر : 1
11
۰
Loading

لی هیوری Lee Hyori
لی هیوری Lee Hyori

1 Star امتیاز تصویر : 2
74
۰
Loading

Kwon BoA خواننده ی کره ای
Kwon BoA خواننده ی کره ای

1 Star امتیاز تصویر : 1
34
۰
Loading

Boram خواننده ی گروه T-ara
Boram خواننده ی گروه T-ara

1 Star امتیاز تصویر : 1
32
۰
Loading

جیمین JIMIN عضو گروه BTS
جیمین JIMIN عضو گروه BTS

1 Star امتیاز تصویر : 2
24
۰
Loading

Xia Junsu
Xia Junsu

1 Star امتیاز تصویر : 3
24
۰
Loading

JIMIN خواننده ی گروه BTS
JIMIN خواننده ی گروه BTS

1 Star امتیاز تصویر : 1
15
۰
Loading

جون جی هیون Jun Ji Hyun
جون جی هیون Jun Ji Hyun

1 Star امتیاز تصویر : 2
62
۰
Loading

Yoon Eun Hye بازیگر کره ای
Yoon Eun Hye بازیگر کره ای

1 Star امتیاز تصویر : 2
63
۱
Loading

Lee Min Ho لی مین هو
Lee Min Ho لی مین هو

1 Star امتیاز تصویر : 2
43
۰
Loading