دسته هنرمندان کره ای با ( 662 ) تصویر

Jung Il Woo
Jung Il Woo

امتیاز امتیاز تصویر : 2
13
۰
Loading

Go Ara بازیگر کره ای
Go Ara بازیگر کره ای

امتیاز امتیاز تصویر : 4
100
۰
Loading

Jung Il Woo جونگ ایل وو
Jung Il Woo جونگ ایل وو

امتیاز امتیاز تصویر : 2
51
۰
Loading

ته یون عضو گروه snsd
ته یون عضو گروه snsd

امتیاز امتیاز تصویر : 3
69
۰
Loading

سانی عضو گروه snsd
سانی عضو گروه snsd

امتیاز امتیاز تصویر : 2
41
۰
Loading

Song Hye Kyu
Song Hye Kyu

امتیاز امتیاز تصویر : 3
111
۰
Loading

سویونگ عضو گروه snsd
سویونگ عضو گروه snsd

امتیاز امتیاز تصویر : 2
79
۰
Loading

یوری عضو گروه snsd
یوری عضو گروه snsd

امتیاز امتیاز تصویر : 1
82
۰
Loading

Song Ji Hyu بازیگر کره ای
Song Ji Hyu بازیگر کره ای

امتیاز امتیاز تصویر : 3
117
۰
Loading

سئوهیون عضو گروه snsd
سئوهیون عضو گروه snsd

امتیاز امتیاز تصویر : 1
95
۰
Loading

هیویون عضو گروه snsd
هیویون عضو گروه snsd

امتیاز امتیاز تصویر : 1
112
۰
Loading

Jung Il Woo
Jung Il Woo

امتیاز امتیاز تصویر : 2
72
۰
Loading

G-Dragon
G-Dragon

امتیاز امتیاز تصویر : 2
49
۰
Loading

گروه Big Bang
گروه Big Bang

امتیاز امتیاز تصویر : 1
59
۰
Loading

یونا عضو گروه snsd
یونا عضو گروه snsd

امتیاز امتیاز تصویر : 3
84
۰
Loading

تیفانی عضو گروه snsd
تیفانی عضو گروه snsd

امتیاز امتیاز تصویر : 2
82
۰
Loading

Shin Se Kyung بازیگر و مدل
Shin Se Kyung بازیگر و مدل

امتیاز امتیاز تصویر : 2
150
۰
Loading

Zinni خواننده ی گروه GLAM
Zinni خواننده ی گروه GLAM

امتیاز امتیاز تصویر : 3
82
۰
Loading

Kim JaeJoong کیم جه جونگ
Kim JaeJoong کیم جه جونگ

امتیاز امتیاز تصویر : 5
66
۰
Loading

Jimin خواننده ی گروه BTS
Jimin خواننده ی گروه BTS

امتیاز امتیاز تصویر : 3
73
۰
Loading

کیم ته یون عضو گروه SNSD
کیم ته یون عضو گروه SNSD

امتیاز امتیاز تصویر : 6
159
۰
Loading