دسته هنرمندان کره ای با ( 589 ) تصویر

Song Hye Kyu هنرپیشه کره ای
Song Hye Kyu هنرپیشه کره ای

امتیاز امتیاز تصویر : 1
23
۰
Loading

J-Hope خواننده ی گروه BTS
J-Hope خواننده ی گروه BTS

امتیاز امتیاز تصویر : 2
43
۰
Loading

Kim Tae Hee کیم ته هی
Kim Tae Hee کیم ته هی

امتیاز امتیاز تصویر : 4
42
۰
Loading

Jung Kook خواننده گروه BTS
Jung Kook خواننده گروه BTS

امتیاز امتیاز تصویر : 2
22
۰
Loading

۲NE1 گروه کره ای
۲NE1 گروه کره ای

امتیاز امتیاز تصویر : 2
33
۰
Loading

لی هیوری Lee Hyori
لی هیوری Lee Hyori

امتیاز امتیاز تصویر : 2
103
۰
Loading

Kwon BoA خواننده ی کره ای
Kwon BoA خواننده ی کره ای

امتیاز امتیاز تصویر : 1
53
۰
Loading

Boram خواننده ی گروه T-ara
Boram خواننده ی گروه T-ara

امتیاز امتیاز تصویر : 1
52
۰
Loading

جیمین JIMIN عضو گروه BTS
جیمین JIMIN عضو گروه BTS

امتیاز امتیاز تصویر : 3
46
۰
Loading

Xia Junsu
Xia Junsu

امتیاز امتیاز تصویر : 3
31
۰
Loading

JIMIN خواننده ی گروه BTS
JIMIN خواننده ی گروه BTS

امتیاز امتیاز تصویر : 1
20
۰
Loading

جون جی هیون Jun Ji Hyun
جون جی هیون Jun Ji Hyun

امتیاز امتیاز تصویر : 4
77
۰
Loading