دسته جنگنده و هلیکوپتر با ( 855 ) تصویر

بالگرد نظامی
بالگرد نظامی

امتیاز امتیاز تصویر : 4
55
۰
Loading

عکس از یک هواپیمای جت
عکس از یک هواپیمای جت

امتیاز امتیاز تصویر : 1
89
۰
Loading

عکسی از زیر جنگنده
عکسی از زیر جنگنده

امتیاز امتیاز تصویر : 7
254
۰
Loading

جنگنده و بمب افکن F-4E
جنگنده و بمب افکن  F-4E

امتیاز امتیاز تصویر : 4
217
۰
Loading

نمایش هواپیماها
نمایش هواپیماها

امتیاز امتیاز تصویر : 6
340
۰
Loading

مانور هواپیماها
مانور هواپیماها

امتیاز امتیاز تصویر : 12
448
۰
Loading

تصویر زیبا از میگ mig 31
تصویر زیبا از میگ mig 31

امتیاز امتیاز تصویر : 8
547
۰
Loading

جنگنده f14 آماده پرواز
جنگنده f14 آماده پرواز

امتیاز امتیاز تصویر : 7
516
۰
Loading

بالگرد تهاجمی kamov ka-52
بالگرد تهاجمی kamov ka-52

امتیاز امتیاز تصویر : 6
340
۰
Loading

بالگرد با شکوه kamov ka-52
بالگرد با شکوه kamov ka-52

امتیاز امتیاز تصویر : 7
423
۰
Loading

دو هیکوپتر kamov ka 52
دو هیکوپتر kamov ka 52

امتیاز امتیاز تصویر : 3
431
۰
Loading

تصویر زیبا از kamov ka52
تصویر زیبا از kamov ka52

امتیاز امتیاز تصویر : 2
362
۰
Loading

بالگرد رزمی kamov ka 52
بالگرد رزمی kamov ka 52

امتیاز امتیاز تصویر : 2
402
۰
Loading

جنگنده روسی mig-17
جنگنده روسی mig-17

امتیاز امتیاز تصویر : 2
334
۰
Loading