ارسال کننده
avatar

 • 419 تصویر
 • فک میکردم تو همدردی ولی تو هم دردی

  اطلاعات تصویر

  گرانبهاترین هدیه ای که نیمکره غربی زمین به دنیای پرندگان داد خانواده مرغان مگس خوار است. پرندگانی با زیبابی های افسانه ای. طبیعت در ساخت و پرداخت این موجودات زیبا نهایت استادی را به کار برده و آنچه که بهترین است در نهاد آنها به وجود آورده است. کوچکی جثه، سبکی، تحرک، جرات و جسارت و از همه بالاتر زیباییهای مافوق تصور همه و همه در آنها جمع است.

  رنگ پرها و فرم بدن چنان درخشان و زیباست که گویی لعل و یاقوت و زمرد در ساختمانش بکار رفته است. در تمام طول عمر لحظه ای هم با زمین تماس پیدا نمی کنند. دائما ‌در پروازند. از گلی بر گلی دیگر می روند و فقط از شهد شیرین گلها می نوشند این وصف شاعرانه را بوفون طبیعی دان بزرگ فرانسوی از این پرنده کوچک ساکن دنیای جدید دو قرن پیش در کتابش کرده است.

  وقتی یک مرغ مگس در حال غذا خوردن است٬ منقار او در عمق گل فرو می رود. دو نیمه منقار او در حالت چسبیده به هم به شکل لوله در می آیند. زان شهد گل را بوسیله مک زدن از راه این لوله به داخل دهان پرنده هدایت می کند. شکل منقارها در گونه های مختلف متفاوت است و به همین دلیل هر کدام می توانند شیره گلهای خاصی را بمکند. این پرنده همچنین برای گرفتن حشرات از منقارش استفاده می کند.

  زیبایی های بی حد و اندازه آنها سبب شد که مدت زمانی به عنوان وسیله تزئینی مورداستفاه قرار گیرند و تجارت می شد. در قرن ۱۹ میلیون ها میلیون از انواع مرغان مگس خوار را خشک کردند و از قسمت شمالی آمریکای جنوبی و هند غربی بوسیله کشتی به اروپا فرستادند. و در اروپا به عنوان سنجاق سینه زینت تن پوش خانم های اروپایی شد. فقط در طول یکسال یک شرکت انگلیسی چهار صد هزار عدد از آنها را از هند غربی گرفت و به بازارهای اروپا فرستاد.

  مرکز اصلی تجارت این پرنده، که سالهاست به شدت محدود شده در بوگوتا قرار داشت منطقه ای که در آن انواع مختلف مگس خواران به وفور زندگی می کردند و می کنند.
  امروزه این مرکز قدیمی تجارت به صورت موزه ای از انواع مگس خواران درآمده و دانشمندان در آنجا انواع مختلف آنها را مورد مطالعه قرار می دهند. باتمام مطالعاتی که انجام شده است هنوز هم محیط زندگی بعضی از انواع مگس خواران برای دانشمندان نامعلوم و مجهول است. از این پرندگان کوچک تاکنون سنگواره ای بدست نیامده ولی از روی ساختمان استخوان بندی آنها و منطقه زیستشان چنین حدس زده میشود که آنها از پرنده بزرگی که در منطقه گرمسیری آمریکا زندگی می کرده مشتق شده اند و این رخداد زمانی روی داده که دقیقاٌ معلوم نیست.

  تاکنون ۳۱۸ نوع مرغ مگس خوار شناخته شده که اکثر انواع آنها در آمریکای جنوبی زندگی می کنند.بزرگترین مرغ مگس ٬ مرغ مگس آمریکای جنوبی است. طول آن ۲۳ سانتیمتر (۹اینچ) و وزن او حدود ۸/۲ گرم (۱۰/۱اونس) است.. این پرنده در منطقه کوهستانی آن زندگی می کند و تنها نوع از مرغان مگس خوار است که انسان می تواند ضربان بالش را با چشم به خوبی ببیند.
  مرغ مگس صدا زنبوری کوبایی از کوچکترین پرندگان جهان است. طول آنها ۵ سانتیمتر (۲اینچ) میباشد و وزن آنها کمتر از ۸/۲ گرم(۱۰/۱ اونس) است.

  این پرندگان کوچک جواهر نشان می توانند برای مدت طولانی در هوا به طور معلق بال بزنند.در حین پرواز بال زدن آنها چنان سریع است که انسان با چشم خویش نمی تواند بال ها را تعقیب کند و فقط صدای بال آنها شبیه وروز زنبور است به گوش می رسد. بال های در حین پرواز حتی برای یکصدم ثانیه هم مکث نمی کند.بالهای آنها هر ثانیه ۹۰بار به هم می خورند و صدای وزوز نرمی تولید می کنند.
  این پرندگان از قندی که در شهد گلها وجود دارد نیروی لازم را برای تحرک و پرواز محیرالعقول خود کسب می کنند و مواد پروتئینی مورد حاجت را از حشراتی که شکار می کنند بدست می آورند.

  محیطزیست آنها بهشت مجسم است: همیشه سبز و خرم و همیشه پر گل و گیاه است، خارج از چنین محیطی زندگی برای آنها دشوار است.

  نوک اکثر انواع آنها باریک و تیز است. در بعضی انواع مستقیم و در بعضی دیگر کاملاٌ خمیده است و فقط در یک نوع چون هلال[ماه کاملاٌ خمیده است و فقط در یک نوع چون هلال ماه کاملاٌ خمیده است. در نوع مگس خوار معروف به قوس قزحی که در منطقه کوهستانی اند زندگی می کند سر نوک بر خلاف سایر انواع به طرف بالا خم شده است.

  در نوع مگس خوار نوک شمشیری طول نوک بیش از طول تمام بدن است. شکل و طول زبان و نوک این پرندگان تطابق و بستگی تام با شکل گلهایی دارد که مگس خواران از شهد آنها استفاده می کنند. نکته جالب دیگر این که مگس خواران معمولاٌ می توانند زبان خود را از طرفین نوک خارج کنند. در بعضی از انواع سر زبان به صورت لوله ای بسیار باریک درآمده و در چند نوع دیگر در سرزبان تارهای نازک مو دیده می شود. بعضی دیگر دارای زبانی تیز و خم شده به طرف بالا هستند.

  سوای پر رنگین که پوشش بدن پرنده نر به شمار می رود بیشتر انواع این پرنده دارای پرهای تزئینی بسیار جالبی هم می باشند که در موقع رقص از آنها استفاده می کنند.
  در نوع مگس خوار دم کج، دم فقط شامل چهار پر می باشد. دو پر میانی شبیه خارهای باریک و بلند است و دو پر خارجی در انتهای بدن ضربدر می خورد و به طرف سر پرنده خم می شود و به صفحه های لوزی شکل ختم می گردد.
  مگس خوار معروف به گلو یاقوتی که تنها مگس خوار ساکن مشرق آمریکای شمالی است، در فصل مهاجرت سالیانه می تواند مساحت ۸۰۰ کیلومتر طول خلیج مکزیک را بدون لحظه ای استراحت طی کند.

  مرغ مگس خوار قادر است در هوا توقف کند و بال بزند و تنها پرنده ایست که پرواز قهقهرایی هم دارد. در استخوان بدن آنها بر عکس سایر پرندگان هوا وجود ندارد بلکه مغز وجود دارد. بزرگی و وزن قلب آنها یک چهارم بزرگی جثه و وزن بدن آنها است. ماهیچه های بال آنها بسیار قوی و نیرومند و شش آنها بی نهایت فعال است. اعضای بدن انها در تمام مدت روز مانند یک موتور کار می کند مگس خوار دم پهن که در غرب آمریکای شمالی زندگی می کند وقتی مقابل گلی توقف کرده است در ثانیه ۵۵ مرتبه بال می زند و وقتی که پرنده به طرف بالا پرواز می کند این تعداد به ۷۵ مرتبه در ثانیه می رسد. این پرنده هنگام دلربایی از جفتش بدنش را به شکل U خم می کند و در این حال سرعت بال زدنش ۲۰۰ بار در ثانیه است.

  مرغ مگس خوار از پاها فقط برای نشستن استفاده می کند اگر بخواهد مساحت ده سانتی متر را روی شاخه ای که بر آن نشسته طی کند باز پرواز می کند.
  صدای مگس خواران بسیار ضعیف است به طوری که در فواصل نزدیک هم شنیده نمی شود. فقط در هنگام معاشقه صدای بال زدن آنها را می توان شنید.

  بیشتر مگس خواران نر در وقت عشق ورزی و جفت گیری رنگ پرهایشان اندکی تغییر می کند معمولاٌ شفاف تر می شود در اکثر انواع پرنده نر حرمسرا دارد و فقط یک نوع از آنها یعنی مگس خوار گوش بنفشی که در شمال آمریکای جنوبی زندگی می کند یک همسر اختیار می کند و در ساختن لانه و خوابیدن بر روی تخم ها و تغذیه و پرورش جوجه ها هم به همسر خود کمک می کند. نر و ماده این نوع مرغ مگس خوار بر عکس سایر انواع از لحاظ شکل و بدن و رنگ پرها کاملاٌ شبیه یکدیگرند.

  پرندگان نر برای خود و حرمسرایشان حرمتی قائل می شوند و از ورود نرهای دیگر حتی از نوع خود هم به محوطه مخصوص خود جلوگیری می کنند. بیشتر مرغان مگس خوار در فضا جفت گیری می کنند و بعد از پایان عمل جفت گیری پرنده نر هیچگونه توجهی به ماده خویش ندارد پرنده ماده معمولاٌ قبل از جفت گیری لانه ای کوچک که بزرگتر از یک نیمه گردو نیست و مانند نیمه گردو هم گرد است بر روی شاخه ای و یا در محل تلاقی شاخه و تنه درخت می سازد و روی لانه را با الیاف و یا رشته تارهای بسیار نازک گیاهان می پوشاند تا از دید دیگران مخفی بماند.

  گرانبهاترین هدیه ای که نیمکره غربی زمین به دنیای پرندگان داد خانواده مرغان مگس خوار است. پرندگانی با زیبابی های افسانه ای. طبیعت … ادامه مطلب

  تعداد بازدید : 277

  امتیاز : 5

  سایز تصویر : ۱۶۸۰x۱۰۵۰

  حجم تصویر : ۲۲۵ کیلوبایت

  تاریخ ارسال : ۲ مرداد ۱۳۹۴

  مرغ مگس خوار hummingbird wallpaper

  افرادی که این تصویر را پسندیده اند

 • avatar
 • امتیاز امتیاز تصویر : 5
  لایک کننده‌ها
  Loading علاقه‌مندی

  منتظر نظرات شما هستیم

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  قوانین نظرات : 1-نظرات باید به فارسی نوشته شوند. 2-نظرات باید مربوط به تصویر باشند.